+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

WEBEN project never stops. It proved to be resilient in times of Pandemic 2020, but with slight reshuffle in the schedule of activities.

It was more likely that project partners do their local activities, so one fashion show emerged in India.

In partnership with DISHA International, with support of EduKerron and SpotlightX Glamworld – Weben Fashion Show Contest is being organized as we speak!

It will involve talented and creative young people from the fashion world, that will prove their understanding of sustainable and responsible fashion on economic, environmental and social level. The most successful contestants will be granted participation in further activities of the project.

Their work will be assessed by the group of International Jury Members, namely: Ms. Tamara Petrovic – Founder of Best-seller from Serbia, Mrs. Katarzyna Blasinska – President of IRSE from Poland, Mrs. Despina Kanellopoulou – Social inclusion association from Greece, Mr. Kerron Vaishnav – Founder of EduKerron Int’l from India, Ms. Tuyet Trinh – YESD from Vietnam, Mrs. Sigita Truksan – Founder of ZIGI fashion from Latvia and Mrs. Barbara Woroch – Raven models from Poland.

The direct link to the announcement of the Fashion Show Contest

Let’s make fashion a better place!

Мода је свуда око нас – и мења све

WEBEN пројекат никад не престаје. Показало се да је отпоран у време Пандемије 2020, али са малим променама у распореду активности.

Било је вероватније да пројектни партнери обављају своје локалне активности, тако да се у Индији појавила једна модна ревија.

У партнерству са DISHA International, уз подршку EduKerron Int’l и SpotlightX Glamworld-а, организује се WEBEN-ов конкурс у виду модне ревије!

Укључиће талентоване и креативне младе људе из света моде, који ће доказати своје разумевање одрживе и одговорне моде на економском, друштвеном и нивоу заштите животне средине. Најуспешнијим такмичарима биће додељено учешће у даљим активностима пројекта.

Њихов рад оцењиваће група чланова међународног жирија, и то: гђа Тамара Петровић – оснивачица Бестселера из Србије, госпођа Katarzyna Blasinska – председница IRSE из Пољске, госпођа Despina Kanellopoulou – Social inclusion association из Грчке, Г. Kerron Vaishnav – оснивач EduKerron Int’l из Индије, гђа Тuyet Trinh – YESD из Вијетнама, гђа Sigita Truksan – оснивачица ZIGI моде из Летоније и госпођа Barbara Woroch – Ravel models из Пољске.

Директна веза до најаве конкурса модне ревије

Учинимо моду бољим местом!

Pin It on Pinterest