+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs
Први пројекат чија реализација од стране Бестселера почиње у 2023. години је одобрен од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду и фокусиран је на изналажење, оснаживање и промоцију једнаких могућности као и отварање путева ка економским инструментима, ресурсима и потенцијалима за креирање сопственог бизниса или повећања запошљивости за мушкарце и за жене као кључ за борбу против сиромаштва и социјалне искључености.

Циљна група су генерално млади, а са фокусом на младим женама и то студентињама завршних година факултета, младим предузетницама и младим незапосленим женама и онима који теже креирању сопственог бизниса, старосног распона од 18 до 30 година, нарочито у области текстилне или модне индустрије.

Пројекат се наставља на праксу Бестселера да креира и спроводи пројекте у области одрживе моде и имаће 3 кључне активности информативног и едукативног типа (тренинг, радионица, инфо дан).

Pin It on Pinterest