+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Пројекат који смо неформално назвали ДИЈАСПОРА У АКЦИЈИ, а чији назив ”Семинари за наставнике који предају на српском језику” говори о посвећености континуираном и целоживотном образовању, професионалном усавршавању, и ефектима унутар образовних система који су потпомогнути едукацијама организованим по принципу неформалног образовања током 2023. године.

Пројекат је имао за циљ едукацију 80 наставника, који предају српској деци, у школама у Хрватској, о савременој методологији наставе путем организације 6 семинара.

Места која су била обухваћена су традиционално места где живи српски народ у Хрватској и у сарадњи са представницима српских организација из Хрватске, што је процес организације и реализације активности олакшало.

На овај начин, повећано је задовољство у раду наставника који предају на српском језику, олакшано њихово даље усавршавање, дат допринос процесима вођеним на нашем језику и писму, и потпомогнута промоција наше културе ван граница наше земље.

Пројекат и његови циљеви су постали део програмских активности удружења Бестселер, чиме је обезбеђена институционална одрживост резултата пројекта.

Pin It on Pinterest