+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Conference, as the 8th activity of the project “E+ got better – a road to successful entrepreneur” took place in Belgrade, 13-15th of October 2020, with 40 participants from partner countries.

Final outputs of the project (Tool kit, Initiatives and plan for joint initiative) were presented and agreed upon.

The next activity will happen in Arad, Romania, any time soon.

We are really proud on what was done during this project where Best-seller is one of the consortium members.

Results of the project can be found here.

Tamara Petrovic, autumn 2020

Конференција “E+ got better” кида ове јесени

Конфереција, као осма активност пројекта “E+ got better – a road to successful entrepreneur” се одржала у Београду, између 13-ог и 15-ог октобра 2020. године са 40 учесника из партнерских земаља.

Финални резултати пројекта (Скуп алата, Иницијативе и заједничка иницијатива) су представљени и усвојени.

Следећа активност ће се одржати у Араду, Румунија, врло ускоро.

Ми смо поносни на то што је урађено током овог пројекта где је Бестселер један од чланова конзорцијума.

Резултати пројекта могу се наћи овде.

Тамара Петровић, јесен 2020.

Pin It on Pinterest