+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Зелена слика

Опис Пројекта

Промовисање фотографије у сфери животне средине, и јачање улоге коју имају млади у промоцији заштите човекове околине (општине Сурчин, Нови Београд, Раковица, Стари Град и Савски венац) циљеви су који су постављени.

Такође, учење на неформалан начин и повећање информација о животној средини су додатни циљеви постављени пред организацију која планира да реализује овај пројекат.

Фотографија је моћан алат за промоцију животне средине, а младим људима она, због друштвених мрежа и њихове активности, пружа могућност да брзо поделе фотографију, а тиме и повећају видљивости проблема у животној средини, или решења која су урађена од стране званичника Града Београд или институција Републике Србије.

Учењем младих људи вештинама пејзажне фотографије, они ће чинити део животне средине и стећи солидан разлог да желе да је очувају.

Такође, сусрет и структурисани дијалог са особама задуженим за заштиту животне средине на локалном нивоу има за циљ да успостави трајну сарадњу између нових ”амбасадора” Зелене слике и доносиоца одлука.

Пројектне активности: тродневна обука за младе узраста 18-30, деветонедељна кампања и дискусија.

Пројекат је трајао укупно 4 месеца: 01.02.2019-31.05.2019, финансиран од стране Градске управе Града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине.

Фотографија је моћан алат за промоцију животне средине, а младим људима она, због друштвених мрежа и њихове активности, пружа могућност да брзо поделе фотографију, а тиме и повећају видљивости проблема у животној средини, или решења која су урађена од стране званичника Града Београд или институција Републике Србије.

Вести:

Семинари за наставнике који предају на српском језику настављају да се организују и у 2024. години

Семинари за наставнике који предају на српском језику настављају да се организују и у 2024. години

Пројекат ,,Семинари за наставнике који предају на српском језику’’ има за циљ едукацију 60 наставника, који предају српској деци, у школама у Хрватској, о савременој методологији наставе путем организације 3 семинара током 2024. године. Места која ће бити обухваћена...

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

Пројекат који смо неформално назвали ДИЈАСПОРА У АКЦИЈИ, а чији назив ”Семинари за наставнике који предају на српском језику” говори о посвећености континуираном и целоживотном образовању, професионалном усавршавању, и ефектима унутар образовних система који су...

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Први пројекат чија реализација од стране Бестселера почиње у 2023. години је одобрен од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду и фокусиран је на изналажење, оснаживање и промоцију једнаких могућности као и отварање путева ка економским...

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

У оквиру пројекта ,,Еманкипација - буђење“, у петак 27. децембра у УК Стари Град одржана је последња активност за 2019. годину под називом ,,Буди манки, као човек“ са трибином ,,Ко смо ми?“, као главни део догађаја. Догађај је реализован у сарадњи са плесном школом...

Emankipacija inspires total social awakening

Emankipacija inspires total social awakening

Ministry of youth and sports of the Republic of Serbia supports another Best-seller’s project!Project “Emankipacija – budjenje” (awakening), came as a result of continuous mixing of inspiration between Best-seller’s team and a group of young and...

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Након последње активности пројекта – радионице, одржане у Београду крајем јануара 2017, користивши материјале настале током активности, уложену екпертизу, закључке укључујући и драгоцени допринос учесника и учесница, настала је брошура ”Степенице успеха” као и...

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Вршцу  од 21-ог до 24-ог новембра у Хотелу Србија. Група учесника и учесница који долазе из региона Војводине, Београда и Јужне и Источне Србије је...

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први трнинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Нишу од 22-ог до 26-ог септембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Талентовани, инспиративни и иновативни млади...

Pin It on Pinterest