+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Entrepreneurship captures and affects all areas of social life. We can see that entrepreneurs are expanding their field of activity as well as exploring and reaching new markets and industries. One such realm is the world of sports. If you eat and breathe sports, there are many ways to make money from it. Starting a sports business requires careful planning and smart advertising. Following other sports businesses is a great way to learn how to start a successful sports business. For inspiration, check out these sports businesses which are using entrepreneurial skills.

  • Sportsy

Sportsy is a mobile training platform that makes it fun for kids and adults to learn, practice and become better at key skills in a variety of sports. Sportsy members have access to videos to help them learn the proper way to perform drills, special challenges to help them practice the way professional athletes do, and exclusive tips and tricks from professional athletes and coaches.  Members can also compete against one another and upload videos of them playing to get feedback from Sportsy coaches. Sportsy covers 20 sports.

  • TeamSnap

TeamSnap provides online organizational services and mobile applications for sports teams. TeamSnap helps athletes manage, coach or organize team sports or groups. The company allows players to access their roster, team schedule, member availability and payments. There is also a group-message option to connect with teammates.

  • Fancred

Fancred’s mission is to unite the world’s sports fans by creating a new way to consume sports information and interact with other fans and members of their community. Fancred is social media network, focused on the passion sports fans have for their favorite teams. Fancred connects sports fans to one another with posts, photos, videos, live video, and live On-Air broadcasts, creating relationships, communities, and providing a vibrant experience during live sporting events.

  • CoachUp

CoachUp matches users with skilled professionals in their area. All they need to do is enter their location and training goals, then browse through the results by distance, price, reviews and training types. From there, they can choose their coach and either message them for more information or book a meeting time. The coaches offer one-on-one training, camps and clinics, and virtual training.

Be creative, be brave, contribute to sports.

Сада је време да зграбимо пословне прилике у спорту

 Предузетништво заокупља и утиче на сва подручја друштвеног живота. Можемо приметити да предузетници проширују своје поље деловања, као и да истражују и оствајају нова тржишта и индустрије. Једна таква област је свет спорта. Ако сте заљубљеник у спорт, постоји много начина да зарадите на њему. Започињање посла у области спорта захтева пажљиво планирање и паметно оглашавање. Праћење других спортских предузећа одличан је начин да научите како започети успешан посао у области спорта. За инспирацију, погледајте ова спортска предузећа која користе предузетничке вештине.

  • Sportsy

Sportsy је мобилна платформа за тренирање која деци и одраслима омогућава да на забаван начин уче, вежбају и постану бољи у кључним вештинама из различитих спортова. Sportsy чланови имају приступ видео снимцима који им поможу да науче како да правилно изводе вежбе, посебне изазове који ће им помоћи да вежбају као професионални спортисти, као и ексклузивне савете и трикове професионалних спортиста и тренера. Чланови се такође могу такмичити једни против других и постављати видео снимке како би добили повратне информације од Sportsy тренера. Sportsy покрива 20 спортова.

  • TeamSnap

TeamSnap је мобилна апликација која пружа организационе услуге спортским тимовима. TeamSnap помаже спортистима да управљају, тренирају или организују тимске спортове или групе. Компанија омогућава играчима приступ листи обавеза, тимском распореду, доступности чланова и уплатама. Постоји и опција групне поруке за повезивање са саиграчима.

  • Fancred

Мисија Fancred-а је да уједини светске љубитеље спорта стварајући нови начин конзумирања спортских информација и интеракцију са другим навијачима и члановима њихове заједнице. Fancread је друштвена мрежа, фокусирана на страст коју љубитељи спорта имају према својим омиљеним тимовима. Fancred повезује љубитеље спорта међусобно са постовима, фотографијама, видео записима, видео записима уживо и емисијама уживо, стварајући односе, заједнице и пружајући живо искуство током спортских догађаја који се одвијају.

  • CoachUp

CoachUp упоређује кориснике са квалификованим професионалцима у њиховој области. Све што треба учинити је унети локацију и циљеве тренинга, а затим прегледати резултате према удаљености, цени, прегледима и врстама тренинга. Одатле, корисници могу одабрати свог тренера и послати поруку за додатне информације или резервисати време за састанак. Тренери нуде један на један тренинг, кампове и клинике, и виртуелни тренинг.

Будите креативни, будите храбри, дајте допринос спорту.

Pin It on Pinterest