+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Did you know that it takes just three seconds for some to determine whether they like you or will they do business with you? People snap judgments are not different even when it comes to the social media and visual contents you put there. If it takes three seconds for ‘face-2-face’ first impression, this is even shorter when it comes to the website and social media, where only 50 milliseconds will determine whether that person will stay or leave your page.

Unfortunately, these seconds are not enough for someone to find out what a good person you are, or ‘how big your heart is’, but it is more than enough to notice what you wear, what is your facial expression, posture and to notice some gestures. Making judgments about someone’s personality based on the way they look is something humans do automatically, without thinking.

A person’s choice of clothing can heavily influence the impression they transmit and is, therefore, a powerful communication tool. According to researchers, ‘clothes is a systematic means of transmission of information about the wearer’. The ‘code’ of communication is also present in our social profiles, and it presents us, or who we want to be. Fashion style is expressions of yourself, your personal affiliations, lifestyle and the way you want to be perceived. Now you probably think that globalization made us all wear similar no matter where and how we live, but do never forget that you are the only one who chose how to wear it and how to present yourself.

Northwestern University study examined a concept called ‘enclothed cognition’, meaning what your clothes are saying to you, not about you. The clothes you choose is sending a message to those around you, but also to yourself. Enclothed cognition gives scientific proof to the idea that you should dress not how you feel, but how you want to feel. Which clothes make you feel powerful? Sexy? In control? Wealthy?

Living in the world where you have popular free platforms, to present yourself, and connect with others, why not use it! Social media matters! It is one of the first places your name will be searched by your future employer, partner, or business co-worker, and visual contact you share will present YOU.

Research by Gul Gunaydin, Emre Selcuk, and Vivian Zayas have shown that first impressions of people in photographs influence our perception of those people even after we’ve interacted with them personally. Perhaps the most fascinating feature of this study is that, when independent observers reviewed the videotapes of the interactions, they found that perceivers who’d viewed the people in the photographs more favorably acted more warmly toward those people when they met them in real life.

So, first impressions are a lot stickier than we’re inclined to believe, a very short period of time is a key to future relationship and social media is your tool for presentation, choose wisely cause phrase ‘do not judge the book by its cover’ does not stand anymore. While everyone is saying that social media are shaping our life, you should be the one to shape your social media platform. You are the one in control of your thoughts, your life, your social media content, and first impression you want to make.

Emina Basic

Prvi dojam je važan, iskoristi ga!

Da li ste znali da samo tri sekunde odlučuju da li će vam se neko svidjeti i da li ćete htjeti poslovati sa njim/njom? Brza ljudska procjena nije drugačija ni kada se radi o društvenim mrežama i vizualnom sadržaju koji ste postavili.

Dok tri sekunde stvaraju prvi dojam kada nekoga vidite uživo, to je još kraće kada se radi o web stranici ili društvenim mrežama, gdje samo 50 milisekundi određuje da li će ta osoba ostati ili napustiti vašu stranicu.

Nažalost, to vrijeme nije dovoljno da neko sazna da ste vi dobra osoba ili vrijedan radnik, ali je više nego dovoljno da primijeti šta nosite, kakav izraz lica imate ili kakvo vam je držanje tijela. Zaključci o nečijoj osobnosti na temelju izgleda je nešto što ljudi rade mahinalno, oduvijek.

Izbor odjeće može uticati na dojam koji ostavljaju, te se zato smatra snažnim komunikacijskim alatom. Prema istraživanjima, “odjeća je osnovni način prijenosa podataka o nositelju”. Ovakav vid koda komunikacije također je prisutan na našim društvenim profilima i predstavlja nas ili ono što želimo biti. Modni stil je lični izraz, načina života i načina na koji želite biti zapaženi. Sada vjerovatno mislite da nas je globalizacija dovela do toga da svi izgledamo isto bez obzira gdje i kako živimo, ali ne zaboravite da samo VI odlučujete kako to nositi i kako se predstaviti drugima.

Studija Univerziteta Northwestern proučavala je koncept koji su nazvali “enclothed cognition”. To podrazumijeva da odjeća koju odaberete šalje poruku onima oko vas, ali i vama samima, te daje naučni dokaz ideji da se ne biste trebali odijevati kako se osjećate, nego kako želite da se osjećate. Kao neko snažan? Seksi? Bogat?

Živimo u svijetu gdje imamo potpuno besplatne popularne socijalne platforme, gdje možemo predstaviti sebe i povezati se s drugima, pa zašto ih ne upotrijebiti! Socijalne mreže su važne! To je prvo mjesto na kojem će vaše ime tražiti vaš budući poslodavac, partner ili poslovni saradnik, a vizualni kontakt koji podijelite predstavit će vas.

Istraživanja Gul Gunaydin, Emre Selcuk i Vivian Zayas pokazala su da prvi dojmovi ljudi na fotografijama utiču na našu percepciju tih ljudi čak i nakon što lično stupite u interakciju sa njima. Najinteresantniji dio ove studije je kada su nezavisni promatrači pregledavali videozapise interakcija, gdje otkrivaju da su akteri u stvarnom životu bili srdačniji prema onim ljudima koji su im se svidjeli na fotografijama, a taj je utisak ostao nepromijenjen i nakon dužeg razgovora.

Dakle, prvi dojmovi su puno bitniji nesto što smo mislili, vrlo kratko vrijeme je ključno za buduće veze i socijalne mreže su vaš alat za prezentaciju. Birajte pažljivo, jer izreka “ne sudite knjigu po naslovnici” više ne važi. Iako često kažu da socijalne mreže oblikuju naš život, budite vi ti koji će oblikovati svoju socijalnu platformu. Vi upravljate vašim mislima, vašim životom, vašim društvenim mrežama i sami odlučujute kakav ćete prvi dojam ostaviti.

Emina Bašić

Pin It on Pinterest