+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Fashion, in addition to the entrepreneurship, is the second face of the project “WEBEN – Portal of entrepreneurial education in new key”, to be precise – the beginning of the production of T-shirts and catalogs is an official sign that the first rocket of the project has been launched. The textile industry is an ally in our case and the best tool in promoting entrepreneurial education in a very attractive way to everyone.

On Sunday 02/02/2020 we were at the first T-shirt photoshoot at “Zoom Art Café & Photo Studio”, where in a good, creative and cheerful atmosphere, we completed our first photoshoot in collaboration with Marina Ackovic – fashion designer and founder of the brand “Asteroid Style”, under whose name our T-shirts are also made. The reason why we chose Marina to make our T-shirts was at least easy for us, because she is the real representative of new entrepreneurs in Serbia, in the field of textile industry, who decided to boldly leave their profession and turn to something, which is not so certainly like their previous job, but to something that they believe in and are willing to devote as much as possible to and work hard to develop their business, which certainly enhances the economic, political and social reality in Serbia!

Namely, as Marina told us, she found the inspiration for her brand name in the idea of asteroids, referring to the fact that “Asteroids are in different shapes and sizes, so are my models, Asteroids – people of different profession and profiles!”

It is not difficult to conclude from her sentence above that she insists on the uniqueness of her T-shirts, underlining the main motives that dominate her garments, which are joy, love, freedom, play, awakening, faith and hope. It is also important to note that all her T-shirts are manually designed, which is in favor of her brand’s main motto – “Each T-shirt is hand-made and painted as YOU are. UNIQUE.”

She also added that “the brand was created in the desire to live and love, as our friend does 100% every day. Our best friend. Dog.”

Which is what we fully agree with and always set ourselves that goal!

Wебени, астероиди, мајице и тајт-нитs

Mода је, поред предузетништва, друго лице пројекта ,,WEBEN – Portal of entrepreneurial education in new key“, тачније почетак израде мајица и каталога је званичан знак да је лансирана прва ”ракета” пројекта. Текстилна индустрија је савезник у нашем случају и најбољи алат у промовисању предузетничког образовања на врло пријемчив начин свима.

У недељу 02.02.2020. били смо на првом снимању мајица у фото студију ,,Zoom Art Café &Photo Studio“, где смо у доброј, креативној и веселој атмосфери завршили прво снимање у сарадњи са Марином Ацковић – модном дизајнерком и оснивачицом бренда ,,Asteroid Style“, под чијим именом се израђују и наше мајице. Разлог зашто смо баш Марину изабрали за израду наших мајица, је за нас бар био лак, јер је она права представница нових предузетника у Србији, у области текстилне индустрије, који су одлучили да храбро напусте своју професију и окрену се ка нечему, што није тако сигурно као њихов претходни посао, али ка нечему у шта они верују и спремни су да се максимално посвете и вредно раде како би разрадили свој бизнис, што сигурно побољшава економску, политичку и друштвену реалност у Србији!

Наиме, како нам је Марина рекла, инспирацију за име свог бренда је пронашла у идеји астероида, како и експлицитно стоји у називу, имплицирајући на чињеницу да су ,,Астероиди различитих облика и величина, тако су и моји модели, односно Астероиди – људи различитих професија и профила!“

Није тешко, већ из горе наведене њене реченице, закључити да она инсистира на јединствености својих мајица, подвлачећи главне мотиве који доминирају на њеним одевним предметима, а они су радост, љубав, слобода, игра, буђење, вера и нада. Битно је такође напоменути да су све њене мајице ручно дизајниране, што иде у прилог и главном моту њеног бренда – ,,Свака мајица је ручно осликана као ТИ. УНИКАТНА.“

Такође је додала да ,,је бренд настао у жељи да живимо и волимо, као што то наш пријатељ ради 100% сваки дан. Наш најбољи пријатељ. Пас.“

Са овиме се ми у потпуности слажемо и увек пред себе стављамо тај циљ!

Pin It on Pinterest