+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

At the beginning of December 2020, creative meeting in a form of a Workshop was held in Skopje, North Macedonia, in order to develop and finalize main project output: Brochure and establish solid ground for the learning website.

It is the natural continuation of the educational meetings (M2 and M3) and brought most viable results that would be ready to be intensively disseminated.

It was the bridge between the knowledge gained during the previous meetings and local outreach activities as concrete action that partners were realizing along the way.

It also served as the time to make the agreements on the activities to come.

Tamara Petrovic

Тешка времена за спорт, али ми се и даље држимо

Почетком децембра 2020. године, у Скопљу, Северна Македонија, одржан је креативни састанак у облику Радионице, како би се развио и финализирао главни резултат пројекта: Брошура, и успоставио солидан терен за веб страницу за учење.

Природан је наставак едукативних састанака (М2 и М3) и донео је најживописније резултате који би били спремни за интензивну дисеминацију.

То је био мост између знања стеченог током претходних састанака и локалних теренских активности као конкретне акције коју су партнери успутно реализовали.

Такође је послужило као време за постизање споразума о будућим активностима.

Тамара Петровић

Pin It on Pinterest