+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Вежбам фотографију – чувам животну средину

Опис Пројекта

Циљ пројекта је да ђаци основношколског узраста развију свој креативни потенцијал кроз едукацију о употреби фотографије у сврху промовисања заштите животне средине.

Живећи у урбаној средини, ученици са територије града Београда не проводе довољно времена у природи, а нарочито због доласка нових технологија и физичке пасивности.

У циљу инспирисања ученика основношколској узраста да проводе више времена у природи, потребни су атрактивни приступи темама које се односе на екологију и унапређење заштите животне средине. Зато је Бестселеров тим креирао активности које би привлачиле ову циљну групу и инспирисале и мотивисале да промовишу заштиту своје околине.

Пројекат је реализован у периоду између 09.01.2019. до 28.02.2019, финансиран од стране Градске управе Града Београда – Секретаријат за спорт и омладину

Главни ефекти пројекта: Ученици и ученице су у већој мери инспирисани да уче о заштити животне средине; Стекли су знање о пејзажној фотографији, употреби фотографије путем фото-апарата као и мобилних телефона за прављење фотографија бољег квалитета; Ученици и ученице имају повећан осећај достигнућа и креативности.

Циљ пројекта је да ђаци основношколског узраста развију свој креативни потенцијал кроз едукацију о употреби фотографије у сврху промовисања заштите животне средине.

Вести:

Семинари за наставнике који предају на српском језику настављају да се организују и у 2024. години

Семинари за наставнике који предају на српском језику настављају да се организују и у 2024. години

Пројекат ,,Семинари за наставнике који предају на српском језику’’ има за циљ едукацију 60 наставника, који предају српској деци, у школама у Хрватској, о савременој методологији наставе путем организације 3 семинара током 2024. године. Места која ће бити обухваћена...

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

Пројекат који смо неформално назвали ДИЈАСПОРА У АКЦИЈИ, а чији назив ”Семинари за наставнике који предају на српском језику” говори о посвећености континуираном и целоживотном образовању, професионалном усавршавању, и ефектима унутар образовних система који су...

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Први пројекат чија реализација од стране Бестселера почиње у 2023. години је одобрен од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду и фокусиран је на изналажење, оснаживање и промоцију једнаких могућности као и отварање путева ка економским...

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

У оквиру пројекта ,,Еманкипација - буђење“, у петак 27. децембра у УК Стари Град одржана је последња активност за 2019. годину под називом ,,Буди манки, као човек“ са трибином ,,Ко смо ми?“, као главни део догађаја. Догађај је реализован у сарадњи са плесном школом...

Emankipacija inspires total social awakening

Emankipacija inspires total social awakening

Ministry of youth and sports of the Republic of Serbia supports another Best-seller’s project!Project “Emankipacija – budjenje” (awakening), came as a result of continuous mixing of inspiration between Best-seller’s team and a group of young and...

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Након последње активности пројекта – радионице, одржане у Београду крајем јануара 2017, користивши материјале настале током активности, уложену екпертизу, закључке укључујући и драгоцени допринос учесника и учесница, настала је брошура ”Степенице успеха” као и...

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Вршцу  од 21-ог до 24-ог новембра у Хотелу Србија. Група учесника и учесница који долазе из региона Војводине, Београда и Јужне и Источне Србије је...

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први трнинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Нишу од 22-ог до 26-ог септембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Талентовани, инспиративни и иновативни млади...

Pin It on Pinterest