+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Учим, снимам, едукујем

Опис Пројекта

У комплексним друштвима попут нашег које нуди бројне изазове и могућности, приступ информацијама и способност њиховог анализирања и коришћења постаје све важнија за младе у Србији, уз пригодну едукацију прилагођену дигиталној ери. Информативни рад за младе им може помоћи да остваре своје тежње и може промовисати њихово учешће у друштву као активних грађана. Такође, поштовање демократије, људских права и основних слобода подразумева право свих младих на приступ потпуним, објективним, разумљивим и поузданим информацијама о свим питањима и потребама које они изразе.

У том смислу, општи циљ пројекта је да допринесе правовременом и свеобухватном информисању младих кроз креирање медијског садржаја осмишљеног од стране младих и прилагођеног њиховим интересовањима и потребама, са темама од горуће важности за младе.

Као најважније ефекте спровођења овог пројекта видимо допринос развоју ванинституционалних програма и сервиса за младе и допринос развоју медијских садржаја за младе усмерених на представљање младих у позитивном контексту, позитивних примера и достигнућа младих.

Пројекат се реализује од 30.03.2019 до 22.12.2019. финансиран од стране Градске управе Града Београда – Секретаријат за спорт и омладину.

Oпшти циљ пројекта је да допринесе правовременом и свеобухватном информисању младих кроз креирање медијског садржаја осмишљеног од стране младих и прилагођеног њиховим интересовањима и потребама, са темама од горуће важности за младе.

Вести са Пројекта:

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

80 наставника који преданије, професионалније и на модернији начин предају на нашем језику

Пројекат који смо неформално назвали ДИЈАСПОРА У АКЦИЈИ, а чији назив ”Семинари за наставнике који предају на српском језику” говори о посвећености континуираном и целоживотном образовању, професионалном усавршавању, и ефектима унутар образовних система који су...

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Пројекат ”Млади као оснажени, видљиви и предузимљиви” отвара 2023. годину

Први пројекат чија реализација од стране Бестселера почиње у 2023. години је одобрен од стране Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду и фокусиран је на изналажење, оснаживање и промоцију једнаких могућности као и отварање путева ка економским...

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

Трибина ,,Ко смо ми?“ – БУДИ МАНКИ, КАО ЧОВЕК

У оквиру пројекта ,,Еманкипација - буђење“, у петак 27. децембра у УК Стари Град одржана је последња активност за 2019. годину под називом ,,Буди манки, као човек“ са трибином ,,Ко смо ми?“, као главни део догађаја. Догађај је реализован у сарадњи са плесном школом...

Emankipacija inspires total social awakening

Emankipacija inspires total social awakening

Ministry of youth and sports of the Republic of Serbia supports another Best-seller’s project!Project “Emankipacija – budjenje” (awakening), came as a result of continuous mixing of inspiration between Best-seller’s team and a group of young and...

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Резултати пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу”

Након последње активности пројекта – радионице, одржане у Београду крајем јануара 2017, користивши материјале настале током активности, уложену екпертизу, закључке укључујући и драгоцени допринос учесника и учесница, настала је брошура ”Степенице успеха” као и...

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг – платформа побуђених потенцијала и функционалних личних планова

Други тренинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Вршцу  од 21-ог до 24-ог новембра у Хотелу Србија. Група учесника и учесница који долазе из региона Војводине, Београда и Јужне и Источне Србије је...

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први тренинг завршен – добар посао тек започет

Први трнинг у оквиру пројекта ”Добрим ставом, корисном вештином и новим знањем – јачи тежимо запослењу” је одржан у Нишу од 22-ог до 26-ог септембра у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Талентовани, инспиративни и иновативни млади...

Pin It on Pinterest