+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

First meeting under the Project “Young Balkan leaders – The power of shared international knowledge and skills for successful management” approved by Bulgarian National Agency, under KA2 – Strategic partnership in the field of youth Erasmus+, was held in Sofia, Bulgaria, 5-6th of July 2018.

Main project objective is to educate young representatives of public and private sector that tend to be future leaders in their professional fields.

Partners on this project are Institute of politics from Bulgaria, Ohrid Institute for Economic Strategies and International Affairs and Municipality of Strumica from FYROM, Municipality of Stari Grad and Best-seller from Serbia.

The project has 7 activities total, out of which 4 are trainings (two to be held in Bulgaria, one in Serbia and one in FYROM), and 3 transnational meetings to be held in each of the partner countries.

The project lasts 18 months.

Одржан први састанак под пројектом “МЛАДИ БАЛКАНСКИ ЛИДЕРИ – СИЛАТА НА СПОДЕЛЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ”

Одржан је први састанак 5-6 јула 2018. у Софији, Бугарска, под пројектом “МЛАДИ БАЛКАНСКИ ЛИДЕРИ – СИЛАТА НА СПОДЕЛЕНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ” одобрен од стране Националне агенције Бугарске под Кључном активношћу 2 – Стратешка партнерства у области младих Еразмус+ програма.

Главни циљ пројекта је да едукује младе представнике и представнице из Бугарске, Србије и Македоније, активне у јавном и приватном сектору који су будући лидери и лидерке у својим областима.

Партнери на пројекту су Институт за политику из Бугарске, Институт за економски стратегии и мегународни односи ОХРИД и Општина Струмица из Македоније, Општина Стари Град и Бестселер из Србије.

Пројекат има укупно 7 активности од којих су 4 обуке (две у Бугарској, једна у Србији и једна у Македонији), и 3 транснационална састанка који се одржавају у свакој земљи партнера.

Пројекат траје 18 месеци.

Pin It on Pinterest