+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Third meeting of the project “More entrepreneurship in sport – more sport for all” happened in Dojran, North Macedonia, from 15th to 18th of September 2020.

Meeting focused on entrepreneurial opportunities in the sports industry, how to include sports management, sports franchise, sports agency, and small sports business management professions and programs.

During this meeting participants went through a series of exercises that improved their knowledge, skills and competences to act in better entrepreneurial mode in sports.

3 persons of specified profile per country participated (Serbia, North Macedonia and Belgium) in this educational meeting.

They will be main actors in the implementation of local outreach activities and possible realizations of business plans. Using their own ideas and creativity 4 concrete business plans were created in the form of:

– Mobile app for DIY workouts
– Amateur-PRO group for health enhancing workout programmes
– Sport equipment merchandise online
– Street workout

These business plans will be published on our website soon.

Sofija Pavlović

4 плана за будућност

Трећи састанак под пројектом ”Више предузетништва у спорту – више спорта за све” је организован на Дојрану, Северна Макадонија, између 15-ог и 18-ог септембра 2020. године.

Састанак је фокусиран на предузетничке прилике у спортској индустрији, како укључити менаџмент у спорту, спортску франшизу, спортску агенцију, и мале спортске менаџмент програме.

Током састанка, учесници су прошли кроз серију вежби које побољшавају знања, вештине и комепетенције да се делује у бољем предузетничком духу у спорту.

3 особе потребног профила по земљи су учествовале (Србија, Северна Македонија и Белгија) на овом састанку. Они ће бити главни актери у активностима локалног карактера и могућој реализацији бизнис планова.

Користећи своје идеје и креативност, сачинили су 4 конкретна бизнис плана у форми:

– Мобилне апликације за ”уради сам” тренинге
– Аматер-ПРО група за програме за побољшање здравља
– Продаја спортске опреме путем Интернета
– Улични тренинг

Ови бизнис планови ће бити објављени на нашем сајту ускоро.

Софија Павловић

Pin It on Pinterest