+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

“ДЕМОКРАТСКИ (П)ОГЛЕД” – ПОЗОРИШТЕМ ДО ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Пројекат „ДЕМОКРАТСКИ (П)ОГЛЕД“, који се спроводи у периоду децембар 2023-октобар 2024, подстиче критичко промишљање и сагледавање примене демократских принципа у пет локалних заједница (Мали Иђош, Сурчин, Прокупље, Ниш и Крагујевац), уз побуђивање свести о индивидуи као важном агенсу заједнице, и умањивање стереотипа и предрасуда према Ромима и ромској култури.
Пројекат се бави изазовима ромске заједнице кроз теме искључености из друштва, положаја жене у заједници, дискриминације, заоштравањем услова живота у пост-КОВИД периоду уз утицаје економских и климатских фактора, а све кроз преиспитивање доминантних образаца традиционалне ромске културе.
Такав „политички театар“ ангажује, кроз интеракцију и коришћење ресурса локала, припаднике заједнице методом „културне мобилне интервенције“, чинећи директан утицај.

Један од главних специфичних циљева пројекта је успостављање мреже између младих људи, креативних активиста, организација цивилног друштва које делују у области културе, локалних заједница и ромске заједнице, који ће промовисати концепт “политичког позоришта” које на интерактиван начин и кроз мултимедијална средства уметничког изражавања отвара најосетљивија питања у ромској заједници и ставља их у комуникацијски простор шире локалне заједнице као могуће средство дијалога.

Активности се реализују кроз подршку коју пружа пројекат Култура за демократију (CFD), који подржава влада Швајцарске (Швајцарска агенција за развој и сарадњу/SDC) a који спроводи Хартефакт фонд.

@HeartefactFund
#switzerlandinserbia
#kulturazademokratiju
#cfd
#heartefact

Pin It on Pinterest