+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Знањем у бољу заједничку будућност

Циљ пројекта је да ђаци основних школа сагледају позитивне ефекте здравих стилова живота на њихов раст и развој, да науче нове технике, стекну нове навике и постану активни промотери здравих начина живота међу својим вршњацима.

Пројекат као главне кориснике има ђаке основних школа на територији Општине Сурчин који ће кроз активности које се спроводе до краја 2024. године имати прилику да сагледају позитивне ефекте здравих стилова живота на њихов раст и развој, да науче нове техенике, стекну нове навике и постану активни промотери здравих начина живота међу својим вршњацима.

Они ће проширити своје знање о савременим здравственим потешкоћама и шта су им узроци, успоставити позитивне ставове о значају здравља и образовања о здравственим питањима, добити нове информације о праксама града Београда на тему здравих стилова живота и могућностима које се пружају младима од стране организација цивилног друштва у области неформалног образовања и промоције здравља.

Планирани ефекти:

  • Побољшано знањe о здравим стиловима живота
  • Размењене и усвојене информације о локалним иницијативама и приликама за практиковање здравог стила живота
  • Подстакнута креативност, побуђена иницијатива и активан дух
  • Стечене вештине за промоцију здравих стилова живота
  • Побољшане социјалне вештине и вештине јавног наступа
  • Израђен буклет – Колажи здравог живота
  • Наставници упознати са иновативним едукативним методологијама у области промоције здравих стилова живота

Пројекат је кофинансиран од стране Градске управе Града Београда – Секретаријат за спорт и омадину.

Pin It on Pinterest