+381 65 926 27 27 office@best-seller.org.rs

Ка просперитетном родитељству – економско оснаживање младих кроз информисаност и развој вештина и компетенција

Трећи пројекат чију је имплементацију удружење Бестселер започело у 2023. години обухвата следећу циљну групу: генерално млади, а са фокусом на младим женама, младим предузетницама и онима које теже остваривању мајчинства, старосног распона од 18 до 40 година.

На пад наталитета су у претходним годинама, па и деценијама, утицале промене у економији и учешћу појединаца на тржишту рада. Кроз анализу стручњака за демографију утврђено је да је највећи негативан утицај криза био на врло младе жене (15-19 година), а затим жене у касним тридесетим. Интересантно, показује се да незапосленост жена још више опструира рађање него општа незапосленост.

Стога су потребни пажљиво развијени механизми који ће допринети општем циљу овог пројекта, а то је: Повећан број самостално економски оснажених младих жена, будућих и већ остварених мајки.

Специфични циљеви пројекта су:

Изградња људских капацитета организација: менаџера, асистената, волонтера, едукатора, тренера, фацилитатора и омладинских радника за промоцију популационе политике Републике Србије и промоцију подстицања рађања.

Акцелерација знања, вештина и компетенција младих, а нарочито младих жена, као будућих родитеља кроз промотивне и едукативне активности.

Подстицање међугенерацијског дијалога и размене знања, искустава, животних и друштвених пракси између старијих и младих чланова заједнице на тему одрживог и свесног родитељства.

Пројекат се састоји од 3 едукативно-промотивне активности: два (2) тренинга, (1) међугенерацијска дискусија и (2) паралелна процеса фокусирана на креирање и производњу главних резултата: брошура и дигитални промотивни садржај.

Пројекат је подржало Министарство за бригу о породици и демографију.

Pin It on Pinterest